Chiller - Clint Grubu

Termokonvektör

Kapalı devre soğutucu olarak da tanımlanan bu soğutma sistemleri, dış hava ısısını fanlar vasıtası ile kullanarak soğutma suyunun sıcaklığının düşürülmesini sağlar. Sahip olduğu yüksek ısı transferi sağlayan batarya yapısı ve opsiyonel olarak kullanılabilen su spreyleme sistemi ile proses sıvısını yaş termometre sıcaklığına indirebilir. Özelikle makine hidrolik devre soğutmasında tercih edilen bu soğutucular mühendislik plastiği kullanan firmalarda kalıp soğutma amaçlı da kullanılabilir.

Chiller gruplarına oranla 1/7 oranında elektrik tüketmeleri ve su kaybı yaratmamaları en büyük tercih nedenlerindendir. Açık tip kule sistemleri ile kıyaslandığında proses alanlarında kireç oluşturmaması ve istenilen su sıcaklıklarına ulaşmakta daha hassas değerler yaratması sebebiyle de tercih edilirler. Yatay & Dikey ve V tipi dizayn alternatifleri olması sebebiyle esnek yerleşim çözümleri uygulanabilmektedir.

RCA serisi Termokonvektör tip soğutucular dış ortamda çalışmak için dizayn edilmiştir. Standart, sessiz ve süper sessiz tip olmak üzere 3 ayrı modelde üretilir. Kullanılan aksiyel fanlar son jenerasyon verimli motorlar ve özel dizayn kanattan oluşmaktadır. Soğutma bataryası geniş yüzey alanı ve maksimum hava türbülansı yaratacak şekilde dizayn edilmiştir. Termokonvektörler yatay ve dikey olarak üretilebilmektedir.

  • Yüksek enerji tasarrufu sağlayan termokonvektör özellikle makine yağı soğutmasında kullanılan ve soğutma kulesine mükemmel bir alternatiftir.
  • Sistem kapalı devre çalıştığı için soğutma kulelerinin bilinen problemleri olan; korozyon, tortu birikimi, yosunlanma, tesisat su eksiltmesini, tümüyle ortadan kaldırır.
  • Kontrol sistemi hava sıcaklığına ve prosesten dönen su sıcaklığına göre ile fanları otomatik olarak ihtiyaç kadar çalıştırır ve sabit soğuk sıcaklığı sağlanır.
  • Chillerlere göre, bakım onarım avantajı yanı sıra, enerjiden %90'lara varan tasarruf sağlanmaktadır.
  • Bakım-İşletme Maliyeti su kulelerine ve chillerlere göre daha düşüktür.
  • Daha az yerleştirme hacmi gerektirir.
  • Verimlilikleri yüksek, ses seviyeleri düşük fanlar ile enerji tasarrufu sağlar ve gürültü kirliliğini engeller.


  • termokonvekt�r

    termokonvekt�r