Chiller - Clint Group

Thermo Convector

These cooling systems, also known as the closed circuit cooling systems, provide reducing the temperature of cooling water by using the heat of outside air by means of fans. It can reduce the temperature of process fluid down to wet-bulb temperature by means of its battery structure providing high heat transfer and water spray-lime system available as an option. These coolers having been preferred particularly in the cooling of machinery hydraulic circuits can also be used for mold cooling purposes in companies using engineering plastics.

Among the biggest causes of preference is their consuming electricity in the rate of 1/7 compared to chiller groups and not causing water loss. They are also preferred since they do not create lime in process areas and produce more accurate values in reaching desired water temperatures, when compared to open type tower systems. It is possible to apply flexible layout solutions since it has Horizontal & Vertical and V-type design alternatives.

RCA serisi Termokonvektör tip soğutucular dış ortamda çalışmak için dizayn edilmiştir. Standart, sessiz ve süper sessiz tip olmak üzere 3 ayrı modelde üretilir. Kullanılan aksiyel fanlar son jenerasyon verimli motorlar ve özel dizayn kanattan oluşmaktadır. Soğutma bataryası geniş yüzey alanı ve maksimum hava türbülansı yaratacak şekilde dizayn edilmiştir. Termokonvektörler yatay ve dikey olarak üretilebilmektedir.

  • Yüksek enerji tasarrufu sağlayan termokonvektör özellikle makine yağı soğutmasında kullanılan ve soğutma kulesine mükemmel bir alternatiftir.
  • Sistem kapalı devre çalıştığı için soğutma kulelerinin bilinen problemleri olan; korozyon, tortu birikimi, yosunlanma, tesisat su eksiltmesini, tümüyle ortadan kaldırır.
  • Kontrol sistemi hava sıcaklığına ve prosesten dönen su sıcaklığına göre ile fanları otomatik olarak ihtiyaç kadar çalıştırır ve sabit soğuk sıcaklığı sağlanır.
  • Chillerlere göre, bakım onarım avantajı yanı sıra, enerjiden %90'lara varan tasarruf sağlanmaktadır.
  • Bakım-İşletme Maliyeti su kulelerine ve chillerlere göre daha düşüktür.
  • Daha az yerleştirme hacmi gerektirir.
  • Verimlilikleri yüksek, ses seviyeleri düşük fanlar ile enerji tasarrufu sağlar ve gürültü kirliliğini engeller.


  • termokonvekt�r

    termokonvekt�r